2019 Soumia Hardadou JUNIOR Venloos Voorname Vrouw

Soumia Hardadou (1998), ook bekend als Mia, mag voor het komende jaar de titel JUNIOR Venloos Voorname Vrouw dragen. Loes Keijsers Venloos Voorname Vrouw 2018 staat helemaal achter de keuze van Soumia.
Als sfeerkeeper maakt Soumia het verschil als het gaat om de verbinding tussen twee werelden; straatcultuur en burgercultuur. Ze is een ‘rolmodel’ voor de Venlose jeugd omdat zij een positief voorbeeld is voor jongeren en omdat ze aanzien geniet in hun leefwereld.
Daarnaast is ze een zeer bescheiden persoon die het zelf helemaal niet bijzonder vindt wat ze doet.

Zij ontvangt de ketting van Eileen Bosch, Junior Venloos Voorname Vrouw 2018.

Soumia Hardadou ontvangt de ketting van Eileen Bosch

De eretitel ‘Junior Venloos Voorname Vrouw’ gaat naar Soumia omdat zij:
•als Venlose vrouw haar mannetje staat met een grote glimlach op haar gezicht
•zowel autochtone als allochtone jongeren zien haar als een rolmodel
•als Marokkaanse Nederlander inwoner van de gemeente Venlo zich al jaren inzet voor de sfeer in de Venlose samenleving en binnenstad. Ze zorgt voor de veiligheid bij Viva Classic Live waar wereldberoemde internationale gasten optreden. Of tijdens de Venlose carnaval bij de Maaspoort, De Boetegewoëne Boëtezitting, Spijs, VenloSpelen, Opendagen Stadskantoor en Venlo on Stage.
•de sfeer in en rondom het Blariacumcollege Juniorcollege mee bewaakt
•bescheiden is, maar ook daadkrachtig
•draagt haar liefde voor Venlo op een mooie duidelijke manier uit naar de jeugd

Wellicht is het goed om de achtergrond van de opleiding Sfeerkeeper te schetsen. Stichting opleiding Sfeerkeepers ontstond omdat de afgelopen jaren het bedrijfsleven, buurtbewoners en scholen, steeds meer signalen ontvingen van straatjongeren, die in conflict kwamen met hun omgeving. Die onrust en overlast vond deels zijn oorzaak in de kloof tussen ‘burgercultuur’ en ‘straatcultuur’. In het contact met scholen, ouders en buurtbewoners bleek behoefte aan meer veiligheid en een betere sfeer. Zo ontsproot het idee om leerplichtige jongeren – en eenieder die geïnteresseerd is in het werken met die jongeren – middels een gerichte opleiding verder te bekwamen in het bewaken van de sfeer.

Op dit moment is Soumia vooral bezig met haar opleiding verpleegkunde en loopt stage bij D’n Horstgraaf in Venlo. In een vraaggesprek geeft ze aan dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn tussen sfeerkeeper en verpleegkundige. “ De werkprocessen komen overeen. In het begin van mijn opleiding verpleegkunde verbaasde me dat. Alleen de handelingen zijn anders”.