2019 Soumia Hardadou JUNIOR Venloos Voorname Vrouw

De eretitel ‘Junior Venloos Voorname Vrouw’ gaat naar Soumia omdat zij:
•als Venlose vrouw haar mannetje staat met een grote glimlach op haar gezicht
•zowel autochtone als allochtone jongeren zien haar als een rolmodel
•als Marokkaanse Nederlander inwoner van de gemeente Venlo zich al jaren inzet voor de sfeer in de Venlose samenleving en binnenstad. Ze zorgt voor de veiligheid bij Viva Classic Live waar wereldberoemde internationale gasten optreden. Of tijdens de Venlose carnaval bij de Maaspoort, De Boetegewoëne Boëtezitting, Spijs, VenloSpelen, Opendagen Stadskantoor en Venlo on Stage.
•de sfeer in en rondom het Blariacumcollege Juniorcollege mee bewaakt
•bescheiden is, maar ook daadkrachtig
•draagt haar liefde voor Venlo op een mooie duidelijke manier uit naar de jeugd

Wellicht is het goed om de achtergrond van de opleiding Sfeerkeeper te schetsen. Stichting opleiding Sfeerkeepers ontstond omdat de afgelopen jaren het bedrijfsleven, buurtbewoners en scholen, steeds meer signalen ontvingen van straatjongeren, die in conflict kwamen met hun omgeving. Die onrust en overlast vond deels zijn oorzaak in de kloof tussen ‘burgercultuur’ en ‘straatcultuur’. In het contact met scholen, ouders en buurtbewoners bleek behoefte aan meer veiligheid en een betere sfeer. Zo ontsproot het idee om leerplichtige jongeren – en eenieder die geïnteresseerd is in het werken met die jongeren – middels een gerichte opleiding verder te bekwamen in het bewaken van de sfeer.

Op dit moment is Soumia vooral bezig met haar opleiding verpleegkunde en loopt stage bij D’n Horstgraaf in Venlo. In een vraaggesprek geeft ze aan dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn tussen sfeerkeeper en verpleegkundige. “ De werkprocessen komen overeen. In het begin van mijn opleiding verpleegkunde verbaasde me dat. Alleen de handelingen zijn anders”.